Zuidema Personeelsmanagement en Medezeggenschap op beurs OR Live

Op 9 oktober 2019 vindt in Den Haag de OR Live expo en workshopdag plaats. Ondernemingsraden, ambtelijk secretarissen en PVT’s. Zuidema Personeelsmanagement en Medezeggenschap verzorgt dit jaar 3 inspirerende workshops.

De workshops zijn zeer verschillend van aard en bieden daardoor een doorkijkje naar ons brede aanbod. Hieronder lees je meer informatie over deze workshops.

Invloed op besluitvorming – De kunst van framen door de OR

‘Framing’ is overal. Niet alleen in de politiek en publieke opinie; overal in de communicatie tussen mensen. Positief ingezette framing is een krachtige overtuigingstechniek. Met frames en beelden kun je discussies inkaderen.

In deze workshop leer je hoe bestuurders dat doen, maar ook wat je zelf kunt doen als OR. Je maakt kennis met essentiële vaardigheden, zoals associaties oproepen bij je publiek, het beeld in de discussie bepalen, beeldbepalende frames en het gebruik van metaforen. Je ervaart hoe je kunt leren omgaan met het framen door de bestuurder, o.a. door assertief consistent te zijn met gebruik van de kunst van het herhalen.

Hoe mooi zou het zijn als je met de OR door gerichte communicatie meer invloed uit kan oefenen? Een positief draagvlak creëren met eigen framing en debatvaardigheden: niet om discussies te ‘winnen’, maar beelden in jouw voordeel te kantelen.

Meer invloed op Arbobeleid – De OR als beïnvloeder van beleid  

Je zoekt je weg in een woud van regels en voorschriften. Soms ervaar je dat collega’s het thema Arbo lastig vinden, maar valt er niet meer uit de RI&E te halen? Hoe kun je meer en effectiever werk maken van arbobeleid?

In deze workshop krijg je een frisse blik op Arbo, die verder gaat dan letten op regels: hoe kan de OR een actieve rol vervullen bij arbobeleid? Met praktijkvoorbeelden van mogelijkheden: van invloed op de grote lijnen van het beleid tot en met de RI&E en het Plan van Aanpak. En verschillende do’s & don’ts bij diverse overleggen, zoals met commissies, preventiemedewerker, bedrijfsarts en arbodienst.

Je krijgt zicht op hoe de OR actief betrokken kan zijn bij arbobeleid. Zodat ‘arbo’ om meer dan regels gaat: serieus werk maken van preventie en een gezond werkklimaat.

Grip op beloningsbeleid – AVR (Arbeidsvoorwaardenregelingen) in de praktijk van de OR

Arbeidsvoorwaardenregelingen (AVR) komen steeds vaker op het bordje van de OR. Wat moet je daarmee, als je niet op een CAO of vakbond kunt terugvallen?

Ir. Jeroen de Waal, specialist functiewaardering en beloningsverhoudingen, adviseert op dagelijkse basis directie en HR. Daarnaast brengt hij zijn expertise regelmatig in bij ondernemingsraden die te maken met regelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

In deze workshop krijg je zicht op de belangrijkste aspecten. Jeroen deelt met jou zijn top 5 do’s en don’ts voor de OR bij functiewaardering.

Wil je meer informatie over de OR Live beurs: ga naar https://www.orlive.nl/

Voor rechtstreeks contact met ons: ga naar https://www.zuidemapm.nl/ , mail met  info@zuidemapm.nl of bel 033 434 58 00

Mail ons
Bel me terug
Bel (033) 434 58 00

neem gerust contact met ons op