Veelgestelde vragen

Het aansturen van een OR is een vak, zeker in complexere situaties. Als voorzitter resp. DB-lid ben je medeverantwoordelijk voor de effectiviteit van de ondernemingsraad en een positieve sfeer. Dat vergt niet alleen techniek, maar ook communicatieve vaardigheden. En dat niet alleen binnen, maar ook buiten de vergadering! Werk daarom aan je capaciteiten, leiderschapsstijl en communicatievaardigheden om het OR-team en de leden op een effectieve manier aan te sturen.

Training Leid het OR-team

Wij trainen voorzitter en andere leden van het dagelijks bestuur van de OR aan de hand van onze training ‘Leid het OR-team’. Je leert het werk van de OR efficiënt te organiseren en regisseren, en de vergaderingen soepel en doeltreffend te laten verlopen. Naast deze training verzorgen wij ook dikwijls coachingstrajecten voor voorzitters. Soms is dat een individueel traject, afgeleid van de training ‘Leid het OR-team’.

Waar onderscheidt ZuidemaPM zich in?

ZuidemaPM is niet zo maar een trainings- en adviesbureau. Als het gaat om medezeggenschap merk je dat we hier anders naar kijken. Niet de wet staat centraal, maar jouw organisatie en de rol die je daar als OR in speelt. Bij ZuidemaPM merk je ook dat we vaak in gesprek zijn met directie en HR, en dat wij hun taal spreken en rekening kunnen houden met de organisatiebelangen. Dat helpt de OR om een effectieve en geloofwaardige adviesrol te pakken. 

Ook als het gaat om personeelsmanagement, dan zie je terug dat we rekening houden met het belang van de hele organisatie, dus zowel directie & HR als medewerkers.  

Welke kleur is dat? Niet alleen maar groen, rood of blauw. Eerder veelkleurig. Maar geen kameleon, die steeds van kleur verschiet.  

Maatwerk betekent voor ons dat je jouw vraag terugziet in ons aanbod en onze aanpak. Wij zijn niet de timmerman die overal een spijker ziet om op te slaan. Dat betekent bijvoorbeeld dat een training ‘onderhandelen’ bij jouw OR anders ingevuld wordt dan voor een andere OR. Want de context van jouw organisatie en bijvoorbeeld het type bestuurder heeft specifieke kenmerken. Jouw praktijk staat steeds centraal, en dat merk je in onze aanpak.  

Ook bij advies en begeleiding zie je dit terug. Waar de ene klant voldoende heeft aan sparren op afstand en een back-up bij het adviseren, heeft de andere behoefte aan uitgebreidere begeleiding. Dat kan meer juridisch zijn of juist meer strategisch.  

Om deze redenen vinden wij een goede intake van belang. Dat kan in een persoonlijk gesprek, maar online kan natuurlijk ook. Wij maken een offerte en een programmavoorstel resp. voorstel voor plan van aanpak. En ook die voorstellen zijn niet beton gegoten: in overleg passen we een en ander aan om écht aan te sluiten op je vraag en behoefte.  

Reorganisaties en verandertrajecten zijn aan de orde van de dag. Wij hebben uitgebreide ervaring in het adviseren en begeleiden van ondernemingsraden bij deze situaties. Onze begeleiding is divers: zowel allround als specialistisch op onderdelen.  

Sociaal plan 

Bij reorganisaties en verandertrajecten komt altijd een mix van juridisch advies en (proces)-begeleiding aan de orde. Vaak bieden wij een second opinion als het gaat om het voorgenomen besluit en de opvangmaatregelen. Specifiek adviseren wij wanneer er geen vakbonden betrokken zijn en een sociaal plan met de OR overeengekomen moet worden. Al menig OR heeft zijn voordeel kunnen doen met onze expertise op dit terrein.  

Onderhandelstrategieën  

Wij helpen ook bij onderhandelstrategieën en bemiddelen soms bij het overleg met de bestuurder. Voor de OR bieden wij ook ondersteuning in de vorm van procesbegeleiding en coaching. 

Nadruk op kennis en argumenteren helpt niet altijd

Herken je dit: je hebt als ondernemingsraad een nota opgesteld, waaruit duidelijk blijkt dat een bepaald voornemen een te groot risico vormt. Toch wuiven de bestuurder en MT-leden jullie bezwaren weg en nemen zij de argumenten van de OR niet serieus. Hoe oefen je dan nog invloed uit op het management?

Omgaan met weerstand

De valkuil is om alleen te focussen op de inhoud. Als de OR met argumenten komt en daarop weerstand krijgt, benadruk je al gauw nog sterker die inhoud: argumenten herhalen of met nog meer argumenten komen. Je hebt nou eenmaal veel kennis en goede argumenten, waarmee je de gesprekspartner denkt over te halen. Helaas: meer weten helpt niet altijd. Op deze manier ga je namelijk tegen elkaar aan duwen en dit werkt juist averechts.

Effectieve aanpak met overtuigingskracht

Invloed uitoefenen behelst meer dan alleen inhoud. Je moet ruimte kunnen innemen én ruimte kunnen geven. Overtuigingskracht hebben, verwachtingen kunnen uitspreken en grenzen kunnen stellen. Maar ook open stellen voor de dilemma’s van je bestuurder: die moet ook verder. Uiteindelijk komt het neer op een combinatie van vaardigheden, van mensenkennis en van strategisch denken.

Invloed volgens ZuidemaPM

Het moge duidelijk zijn: volgens ons gaat invloed in medezeggenschap niet zozeer over rechten en plichten, maar om het inzetten van de juiste vaardigheden. Denk aan onderhandelen en effectief communiceren. Onze trainingen draaien in belangrijke mate om ‘de kunst van het spel’. De invloedrijke OR is wat ons betreft ‘de invloedvaardige OR’.

Lees meer informatie over onze training De invloedrijke OR

Ben je als HR-manager (mede)verantwoordelijk voor het proces rondom de medezeggenschap? Dat kan complex zijn. Aan de ene kant een overlegrelatie met de OR opbouwen, aan de andere kant met de OR discussiëren en onderhandelen over instemmingsplichtige onderwerpen waar jij voor verantwoordelijk bent. Voorts moet je alert zijn op onderwerpen die met de OR besproken moeten worden, je directie attenderen en adviseren hierover. Kortom: je bent projectmanager, specialist en makelaar ineen!   

Wij helpen en adviseren hoe je dat kunt aanpakken. Zoek je kennis over de spelregels en tools voor de toepassing daarvan? Dan is onze open trainingen ‘WOR voor HR-managers’ geschikt.  

Zoek je manieren hoe je het proces rondom de medezeggenschap kunt stroomlijnen? Dan past onze open training ‘Managen van Medezeggenschap’ 

Als je dat liever wilt adviseren we je natuurlijk ook op maat, voor antwoorden, kennis, inzicht en tools voor de praktijk.  

‘Help ons, we hebben een stroeve relatie met de OR’; ‘Onze OR is te formeel’. Zo maar wat verzuchtingen die we van bestuurders horen. Wat kun je dan doen? 

Wij merken in onze praktijk het verschil in stijl en opvattingen tussen directie en OR. De crux zit hem vaak in de interpretatie en toepassing van het wettelijke kader, met name de WOR. Discussies die we overigens ook regelmatig binnen directieteams en ondernemingsraden onderling zien.  

Wij helpen met training en advies: training in hoe de spelregels écht in elkaar steken, met name op het terrein van tijdig betrekken van de OR; advies en begeleiding bij het overbruggen van tegenstellingen. Een heisessie over wederzijdse verwachtingen, met ook voor wederzijdse belangen, legt hiervoor een goede basis. 

Onze open training ‘Managen van Medezeggenschap’ biedt antwoorden, geeft inzicht en tools voor de praktijk.  

Werk aan de winkel om ingewerkt te raken als nieuw team. Kennis en informatie over het speelveld en de spelregels van de OR. Keuzes maken wat voor OR je wilt zijn: wat is je ambitie, wat voor doelen stel je met elkaar. Je moet je leren verhouden tot de bestuurder en andere gesprekspartners; ook hoe je de communicatie met de achterban wilt vormgeven.  

Een teamtraining ligt voor de hand. Met een dag kom je er niet als je ook nog aan teambuilding wilt doen. Daarom is een 2-daagse starttraining heel gebruikelijk.  

Wij hebben voor deze situatie een beproefde training ontwikkeld. Andere thema’s inpassen? Prima, dan sluit het geheel goed aan op jullie praktijk. 

Wil je weten hoe deze uitgebalanceerde training er uit ziet? Neem contact met ons op, zodat je als nieuw team weet waar je mee aan de slag moet en klaar bent voor het echte werk! 

Wij zijn zeer succesvol in het trainen van communicatievaardigheden voor OR-teams.  

In de praktijk kom je er achter dat er voor een OR die invloedrijk wil zijn, meer nodig is: het niet alleen gaat om een mening vormen, maar juist om die mening effectief naar voren te brengen. Wij hebben daar diverse trainingen voor, zoals ‘de invloedvaardige OR’ en ‘Onderhandelen’ en ‘Slim omgaan met krachtenvelden rondom de OR’.  

Naast deze trainingen hebben we ook modules zoals ‘Framen’, ‘Slim omgaan met het adviesrecht’ en ‘Omgaan met de bestuurder’. Deze staan niet op deze website als aparte trainingen. Informeer daarom hoe wij die voor jouw OR kunnen inbouwen in een training. 

Het lijkt simpel: verkiezingen uitschrijven, een OR samenstellen, klaar! Toch komt daar wel een en ander bij kijken, zowel in de voorbereiding als wanneer de OR eenmaal geïnstalleerd is. 

Denk aan reglementen, advies voor directie en HR, scholing van de nieuw gekozen leden. Sjablonen lijken nuttig, maar de praktijk leert dat het in elke organisatie nét anders werkt. Wij kunnen adviseren en begeleiden bij alle stappen, hebben de nodige documenten voor je beschikbaar.  

En we helpen tot een OR te komen die bij de ‘kleur’ van de organisatie past.  

Na diverse trainingen weet je waarschijnlijk wel genoeg van de WOR en de spelregels. Er is eerder behoefte aan het verder ontwikkelen van vaardigheden, zoals op het gebied van onderhandelen, slim omgaan met de bestuurder. Voor een OR die meer wil op het gebied van professionalisering hebben wij verschillende modules, maar maken wij juist ook op maat gesneden ontwikkelprogramma’s.  Bijvoorbeeld ook met inzet van specialisten of acteurs om de verdieping te zoeken. Voor inspiratie op het gebied van succesvolle trainingen zie ook ons trainingsaanbod.

Soms kom je in een gespreid bedje als nieuw lid of nieuw gekozen OR: je wordt ingewerkt, krijgt een cursus, doet aan teambuilding. Wanneer dat niet zo is moet je gaan leren en ontwikkelen. Kennis, inzicht, vaardigheden, samenwerken: genoeg te doen! 

In het diepe  

Wat heb je nodig: kennis van het wettelijk kader waar je als lid van een OR mee te maken hebt. Wij bieden een op de praktijk gerichte inwijding in het speelveld en de spelregels van de OR. Je kunt kiezen tussen onze open training ‘Nieuw in de OR’ en de online variant daarvan. Tijdens de open training leer je met en van elkaar; de online variant heeft dezelfde inhoud en kun je op elk gewenst tijdstip (als je wilt ook met onderbrekingen) volgen. Klik hier voor meer informatie.

Een OR die goed en effectief wil functioneren heeft meer nodig dan kennis, opvattingen en standpunten. Deze moet je ook goed kunnen hanteren: daar zijn vaardigheden voor nodig, zoals communiceren, samenwerken, onderhandelen.  

Soms is het best een uitdaging om als team op één lijn te komen. Dat kan door onderlinge verschillen komen, maar ook door een uitdagende bestuurder of andere gesprekspartner.  

Meer en betere resultaten met de OR 

Wij hebben diverse manieren en methodieken hoe wij het OR-team beter laten functioneren. Dat varieert van werken aan communicatie tot outdoor-teambuilding, van feedback-sessies tot talentontwikkeling, van evalueren van de teamsamenwerking tot samen werken aan resultaten. En dat leidt weer tot een beter communicerend en samenwerkend OR-team met uiteindelijk meer en betere resultaten! 

Hoe doen we dat? Dat vergt te veel om hier allemaal op te schrijven, maar we kunnen het je wel vertellen! Neem contact met ons op, zodat we wensen en mogelijkheden kunnen uitwisselen! 


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk

Heb je vragen?

Neem direct contact op met Ons via
(033) 434 58 00

Ontvang interessante blogs in je mailbox!

Een nieuwsbrief met de laatste ins- en outs over medezeggenschap, besluitvorming en personeelsmanagement. Blijf up to date.