Staat de Wieg al klaar in jouw organisatie?

Misschien een beetje een vreemde vraag zo in eerste instantie. Maar na verschillende nieuwe wetgevingen die de laatste tijd in het nieuws zijn geweest willen we het nu met je hebben over de Wieg. Het klinkt alsof het met kinderen en geboorte te maken heeft en dat is ook zo. En de Wieg moet (uiterlijk 1 juli 2019) ook in jouw organisatie geregeld zijn!

Wat houdt de Wieg in?

Wieg staat (hoe toepasselijk) voor Wet invoering extra geboorteverlof. Deze is in november 2018 door de Eerste Kamer goedgekeurd en per 1 januari 2019 ingegaan. De Wieg houdt onder andere in dat partners na de geboorte van een kind één week (exacter: éénmaal de wekelijkse arbeidsduur) volledig krijgen doorbetaald. Tot nu toe was er recht op twee dagen verlof. Partners kunnen sinds januari 2019 dat verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling, bijvoorbeeld als de kraamzorg weer weg is.

Let op: mogelijk staan er in de cao of een vastgestelde bedrijfsregeling afwijkende afspraken over het kraamverlof. Deze blijven dan gelden totdat de cao of regeling is verlopen, uiterlijk tot 1 juli 2019.

Geboorteverlof gaat direct in na de dag van de bevalling

De term ‘kraamverlof’ is met deze wet niet meer van toepassing, omdat het verlengde verlof niet alleen meer de kraamtijd betreft. Daarom wordt voortaan alleen gesproken over ‘geboorteverlof’. Zowel onder de huidige regels als onder de nieuwe regels geldt dat de werknemer het verlof binnen vier weken moet opnemen. Een verschil is dat het huidige kraamverlof ingaat op de eerste dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres als de moeder woont. Bevalt de moeder in het ziekenhuis, dan start het kraamverlof pas als de baby naar huis mag. Bij het geboorteverlof wijzigt dit. Het verlof gaat dan direct in na de dag van de bevalling. Op de dag van de bevalling zelf heeft de werknemer recht op calamiteitenverlof.

De Wieg regelt meer

De nieuwe wet regelt dat partners vanaf juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken extra geboorteverlof kunnen opnemen. Dit extra verlof is alleen mogelijk als eerst het geboorteverlof van vijf dagen is opgenomen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon.

Daarnaast is per 1 januari 2019 ook het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders verlengd: van vier naar zes weken. Tijdens dit verlof hebben werknemers recht op een uitkering van 100% van het dagloon (tot maximaal het maximumdagloon). Werknemers kunnen het adoptie- en pleegzorgverlof opnemen vanaf vier weken voor de eerste dag dat het kind in het gezin wordt opgenomen tot 22 weken daarna. De werknemer hoeft dit verlof niet aaneengesloten op te nemen, maar kan het ook spreiden over de 26 weken. Overigens was dit al zo en wijzigt door de Wieg niet.

Klaar voor de Wieg?

Is jouw organisatie al klaar voor de Wieg? Check eens bij personeelszaken of de verlofregelingen zijn aangepast. De OR heeft instemmingsrecht op aanpassingen van de verlofregelingen. Check daarbij niet alleen of de aanpassingen goed zijn doorgevoerd, maar ook of de verlofregelingen verder up-to-date zijn. Zorg ook dat de aanpassingen bekend gemaakt worden in de organisatie.

Wil je advies bij het werk maken van de Wieg in jouw organisatie? Vraag onze trainers en adviseurs

Mail ons
Bel me terug
Bel (033) 434 58 00

neem gerust contact met ons op