Zuidema FunctieWaarderingsSysteem (ZFWS)

Het Zuidema Functiewaarderingssysteem is erkend door de vakorganisaties. Het munt uit in gebruiksgemak en in doorzichtigheid. Het is bedoeld voor het personeelsmanagement van ondernemingen en (semi)overheidsorganisaties.
ZFWS® is ontstaan in 1963 en ontwikkelt voortdurend mee met de eisen en wensen van de gebruikers. De positieve tweejaarlijkse controles van de vakbonden onderschrijven de actualiteit. Inmiddels gooit ZFWS® hoge ogen bij zowel vakbonden en ondernemingsraden als bij werkgevers. Niet in de laatste plaats vanwege de sterk concurrerende kosten-baten verhouding en het zeer complete implementatietraject dat standaard vier fasen doorloopt.
Functiewaardering zorgt voor een goede invulling van het personeelsbeleid en maakt beloningsverhoudingen binnen de organisatie doorzichtig.

Het ZFWS® is een puntensysteem. Op basis van de functie-inhoud worden de functies op zes kenmerken gewaardeerd:

  • Kennis
  • Bewegingsvaardigheid
  • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
  • Functionele en directieverantwoordelijkheid
  • Direct en functioneel leidinggeven
  • Contact

Aanvullend op deze punten kan meegewaardeerd worden of er sprake is van bezwarende werkomstandigheden (inconveniënten). De totaalscore bepaalt de plaats van de functie in de rangorde. Invoering en onderhoud van het ZFWS® wordt ondersteund door een geautomatiseerd systeem (in Windows) dat verschillende toepassingen mogelijk maakt en een belangrijke (tijds)besparing oplevert. Over het ZFWS® en de toepassing ervan vindt regelmatig overleg met de vakorganisaties plaats.

Zuidema Personeelsmanagement bv levert het volledig geautomatiseerde functiewaarderingssysteem, zodat er in eigen beheer functiewaarderingsacties kunnen worden uitgevoerd en je daardoor de waarderingsgegevens direct ter beschikking heeft.

In het programma zijn waarborgen ingebouwd om de organisatie te behoeden voor een onevenwichtig waarderingsniveau. ZFWS® geeft duidelijk inzicht in de functieopbouw van de organisatie en ondersteunt het proces van organisatie- en functieverandering. Aan de hand van de door de gebruiker van ZFWS® ingevoerde informatie kan Zuidema Personeelsmanagement bv gewenste salarisanalyses uitvoeren en de interne beloningsverhoudingen toetsen op marktconformiteit.

Mail ons
Bel me terug
Bel (033) 434 58 00

neem gerust contact met ons op