HR en Directie

Zuidema Personeelsmanagement is actief op het terrein van beleid en systemen. Naar onze ervaring werkt de invoering van beleid en systemen het best als er goede afstemming plaatsvindt met het personeel en de bedrijfsomstandigheden. Wij ondersteunen het invoeren van nieuwe instrumenten, zoals het Zuidema FunctieWaarderingsSysteem® (ZFWS®), zodat ze passen bij de organisatie en de mensen.

Als directeur of HR-manager wil je beleid en systemen afstemmen op het personeel en de bedrijfsomstandigheden. Daar kan Zuidema Personeelsmanagement bij helpen. Vanuit een heldere visie op HR-management zoeken wij naar een goede balans tussen tevreden medewerkers en betaalbare arbeidsvoorwaarden. Wij ondersteunen HR-processen, adviseren bij strategische HR-vraagstukken en begeleiden bij onderhandelingen tussen werkgever en werknemersvertegenwoordiging.

Directie als bestuurder van de OR

Als directielid / bestuurder overleg je periodiek overleg met je ondernemingsraad. Je zoekt naar wegen om effectiever om te gaan met de medezeggenschap in uw organisatie, zodat het overleg meer rendement op gaat leveren. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om beloning, arbeidsvoorwaarden of Overgang van Onderneming vraagstukken. Zuidema Personeelsmanagement adviseert over hoe je gezamenlijk met de OR of een ander medezeggenschapsorgaan tot overeenstemming kunt komen over nieuwe systemen en regelingen. Zodat de samenwerking en de instemmingsprocedure zo voorspoedig mogelijk zal verlopen.

Mail ons
Bel me terug
Bel (033) 434 58 00

neem gerust contact met ons op