Ondernemingsraad, laat je recht op scholing niet liggen!

De Radboud Universiteit Nijmegen publiceerde enige tijd geleden een rapport over scholing van ondernemingsraden. Hieruit bleek dat driekwart van de ondernemingsraden de rechten op scholing en vorming niet of niet volledig benut. En dat is zonde. Hoe zit dat bij jullie?

Onderbenutting van scholingsmogelijkheden

De Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER heeft in reactie op het rapport acties ondernomen om de scholing in de medezeggenschap te verbeteren. Aanleiding voor het onderzoek was de afschaffing in 2013 van de voor werkgevers verplichte GBIO-heffing. Hiermee werd scholing en vorming van OR-leden gesubsidieerd. Tegelijkertijd werd toen in de WOR het scholingsrecht van OR-leden op kosten van de werkgever versterkt. De gedachte was dat de OR zich zonder subsidie, maar met versterkt scholingsrecht, meer of beter zou laten scholen.

Wat blijkt nu? De wijziging van de WOR is volgens het onderzoek niet of nauwelijks van invloed geweest op de mate van scholing. De onderbenutting van scholingsmogelijkheden was volgens OR-leden eerst vooral het gevolg van de economische crisis; later vooral door de werkdruk. Er blijkt ook een wisselende behoefte aan scholing. Een derde van de ondernemingsraden vindt zelf dat zij zich onvoldoende schoolt. De ondernemingsraden van kleine ondernemingen doen het minst aan scholing.

Ondernemingsraden en bestuurders vinden scholing en vorming nuttig en effectief

Twee derde van de ondernemingsraden blijkt geen ontwikkelingsplan te hebben. Waar er wel een plan is, is dit zelden concreet ingevuld en uitgewerkt. Veel ondernemingsraden weten niet goed welke scholing ze nodig hebben.

De OR-leden die zich wel met scholing bezighouden zijn voor het grootste deel tevreden over de aansluiting ervan op de bedrijfssituatie. Zij zijn ook vaak tevreden over de wijze waarop trainers inspelen op de wensen van de OR. Zowel ondernemingsraden als bestuurders vinden scholing en vorming nuttig en ook effectief.

Wat zegt de WOR?

Het wettelijk recht van scholing voor OR-leden staat in artikel 18 WOR. De ondernemer is verplicht de OR-leden scholing en vorming te bieden die zij wenselijk vinden. De WOR spreekt van het recht op minimaal 5 dagen per jaar. Voor commissieleden is dat minimaal 3 dagen per jaar. Uitgangspunt is, dat de scholing de OR en zijn leden beter in staat moet stellen zijn rol uit te oefenen.

Van scholingsrechten naar scholingsplan

De SER biedt met de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) middelen om de OR op het punt van scholing te ondersteunen. Kennis over scholingsrechten krijgt aandacht. Er is een stappenplan beschikbaar dat de ondernemingsraad helpt een scholingsplan op te zetten. Doel is om de OR te helpen bewust keuzes te maken bij hun werkzaamheden en de noodzakelijke scholing. Het helpt keuzes te maken en prioriteiten te stellen voor het zittingsjaar of de zittingsperiode.

Zuidema Personeelsmanagement & Medezeggenschap heeft tools beschikbaar voor de OR om een scholingsplan op te zetten.

Bron: OR-informatie

Zie ook: Rapport ‘Ontwikkelingen in scholing van ondernemingsraden’

 

Mail ons
Bel me terug
Bel (033) 434 58 00

neem gerust contact met ons op