Werf kandidaten voor de OR via nominatieacties

Bij de werving van kandidaten voor de OR kan het voorkomen dat de kandidaten niet in de rij staan. Wij hebben goede ervaringen met een originele en stimulerende werkwijze.

Werken met nominatieacties

Bij deze acties worden alle collega’s betrokken. Elke medewerker wordt gevraagd om na te denken over de vragen ‘Wie zou ik willen nomineren voor de OR?’ en  ‘Heb jij de OR-factor?’

We zien meerdere positieve effecten

  • Zo’n nominatieactie levert een lijst op van top-genomineerden. Deze helpt je om gerichter collega’s persoonlijk te benaderen om hen enthousiast te maken voor het OR-kandidaatschap. Bij deze benadering heb je een extra argument voor een goed gesprek: juist zij zouden eens serieus moeten overwegen zich kandidaat te stellen voor de OR. Er zijn namelijk meerdere collega’s die op voorhand vertrouwen in hen hebben uitgesproken!
  • Een ander positief effect is de directe mogelijkheid om de OR op de kaart te zetten bij de collega’s!
  • Je kunt je contactenlijst op orde maken: wie was wel belangstellend, maar stelde zich om wat voor reden dan ook niet kandidaat? Dat kunnen interessante contactpersonen worden voor afdelingen of bepaalde thema’s!
  • Voor de directie is het duidelijk dat de OR werk maakt van het zorgen voor een representatieve vertegenwoordiging. Daar kan de OR in het overleg de vruchten van plukken!

Varianten

  • Je kunt op verschillende manieren aan je collega’s vragen om na te denken over ‘Wie zou jij willen nomineren voor de OR?’ en  ‘Heb jij de OR-factor?’. Dat kan zowel ‘face to face’ als via mail etc. Het eerste heeft de voorkeur, want dan krijg je meer interactie en kun je ingaan op eventuele vragen of bezwaren.
  • Je kunt je ook richten tot afdelingen en teams om de vraag te stellen. Zo maak je het mogelijk om contactpersonen te werven. Ook handig bij het op orde maken van je contactenlijst.
  • Vraag het management om actief te promoten dat collega’s meewerken aan de nominatieactie. Wellicht kunnen zij ook nomineren; voorkom dat er al te nadrukkelijk invloed uitgeoefend wordt op wie wel en niet in de OR komt. Per situatie kan dit verschillend zijn. Zie het als aanvullende optie!

De uitdaging van voldoende kandidaten

Je zult niet de enige zijn bij wie het een hele uitdaging is om de raad volledig bezet te krijgen. Gelukkig hebben wij veel ervaring met stimulerende wervingsacties. En ook met plan B, mocht dat nodig zijn. Of plan C!

Wil je hulp of advies hierbij? Maak gebruik van onze ervaring! Neem contact met ons op!


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk