Realiseer doelen door een jaarplan te maken!

Goede voornemens voor het nieuwe jaar? Rick Pastoor schreef een inspirerend boek: ‘Grip’, over slimmer werken (en leven). Ik haal de belangrijkste tips hieruit om met je OR succesvol doelen te bereiken!

Dit keer een kort en bondig artikel – ko-bo, zoals we bij Zuidema zeggen. Dit is de kern waar het om draait: je krijgt veel meer gedaan als je jezelf doelen stelt. Dat is ook het nut van jaarplannen. Nu heb ik daar zelf best wat weerstand tegen, het formuleren van persoonlijke doelen voor het komende jaar; voor een team is het echter onmisbaar. Zeker een OR-team. Want je wilt toch wat nastreven en bereiken? En niet alleen maar reageren op wat er op je af komt?

De beste van alle goede voornemens: maak een jaarplan.

Hoe concreter je plan, hoe groter de kans dat je je voornemens ook echt uitvoert!’

Wil je praktische tips? Lees ze hier!

Ik zet de belangrijkste tips van Rick Pastoor en Zuidema Medezeggenschap hier voor je op een rij:

  • Rick Pastoor bepleit om te beginnen met een evaluatie waarop je terugkijkt op het afgelopen jaar. Wat ging goed, wat kon beter? Niet alleen welke doelen na te streven, maar ook hoe.
  • Gebruik het SMART-i principe bij het doelen stellen. Concrete (SMART) doelen dus, maar zeker ook inspirerend (i). Waar heb je met elkaar een goed gevoel over en waarover juist niet? Wat heeft jullie energie opgeleverd en wat niet? Neem dit mee. Je krijgt meer zin om aan de slag te gaan met doelen waar je met elkaar een goed gevoel en energie van krijgt!
  • Houd het overzichtelijk: begin met eerste concrete stappen die je kunt zetten richting de voltooiing van het doel. Werk, zeker in het begin, met kleine behapbare taken. Je zult versteld staan van hoeveel je kunt bereiken, als team, commissie, individu.
  • Een mooi tijdsbestek is een kwartaal. Dat blijkt goed te werken voor concrete planning van de ideeën uit het jaarplan. Een jaar is te lang om te overzien en een maand is alweer voorbij voordat je goed en wel op stoom bent.
  • Bedenk ook wat je allemaal níét gaat doen. Zet niet te veel doelen in één keer op je kwartaalplanning. Parkeer de rest nog even.
  • Geef het geheel vorm. Hoe precies maakt niet uit. Kies wat bij jullie past. Het belangrijkst is dat je het regelmatig erbij pakt. Niet alleen de voorzitter of de secretaris, maar iedereen. Gezamenlijk. Voeg het bij de agenda of in een document dat je iedere week opent.
  • Wil je er veel werk van maken? Bedenk dan ook hoe je de achterban erbij betrekt. Niet alleen bij de inhoud van de doelen en resultaten, maar ook via PR: publiceer foto’s, post vlogs, gebruik bij de organisatie passende sociale media.

Plan een training

Juist in deze COVID-tijd met het vele thuiswerken: maak je plannen nu, of binnenkort! Sta met elkaar stil wat je wilt bereiken. En nog beter: plan een training. Lukt het niet ‘live’, dan toch zeker online! Wij hebben het afgelopen jaar gemerkt dat veel ondernemingsraden minder invloed konden uitoefenen door op afstand te werken. We helpen je graag hoe een effectieve training in te vullen. Ook online kan dat plezierig zijn. Bel of mail ons!

Tot slot nog een citaat van Rick Pastoor: ‘Het is bewezen effectiever als je je tegenover iemand moet ‘verantwoorden’. Neem daarom regelmatig met elkaar de stand van zaken door. Vier de successen!

En houd de moet erin: ‘Lukt het dit kwartaal niet, stel je doelen bij en begin het volgende weer met goede moed.’


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk