OR en COVID – een veilige werkplek

COVID houdt Nederland al een jaar in de greep. De gevolgen zijn voor iedereen goed merkbaar. Ook in bedrijven en organisaties. Allerlei maatregelen worden genomen. De OR heeft hier ook een rol bij. In een serie artikelen geven we je handreikingen: waarop te letten? In dit artikel gaan we in op een veilige werkplek.

De werkgever heeft een algemene zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. In het algemeen moet hij maatregelen en voorzieningen treffen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen of te beperken. Dat geldt dus ook voor de kans op besmetting met het coronavirus.

De Arbowet legt verplichtingen op

Arbeidsomstandighedenbeleid is een belangrijk onderwerp voor de ondernemingsraad. Niet alleen de werkgever, maar ook de OR heeft wettelijke verplichtingen. Zo moet de OR intensief samenwerken met de ondernemer over het arbobeleid en de uitvoering van dat beleid. Natuurlijk is het zo dat de bestuurder eindverantwoordelijk is voor het beleid en de maatregelen. Hij of zij moet de OR daarbij actief informatie verschaffen en overleggen over besluiten ten aanzien van gezondheid en welzijn en over de RI&E.

Meer gesprekspartners

Van belang is dat er ook wordt overlegd met de preventiemedewerker en de bedrijfsarts. De Arbowet geeft de mogelijkheid én de verplichting hiertoe. De OR kan met hen overleggen over corona-specifieke risico’s en beschermende maatregelen.

Ventilatie speelt een belangrijke rol

Uit diverse publicaties blijkt het belang van goede ventilatie op werkplekken, om de overdracht van luchtweginfecties, zoals COVID-19, te beperken. 1,5 meter afstand houden alleen is vaak niet genoeg. Bekend is het risico in koel- en vriesruimtes. Maar ook in kantoren moet voldoende verse lucht en luchtverversing zijn. Hoe moet dat dan als er geen raam open kan of de luchtverversing marginaal is? Dat kan de verspreiding van het virus in de hand werken. Zo lang het virus nog in aanzienlijke aantallen onder de mensen is moet hier aandacht voor zijn.

Discipline

De laatste tijd zie je steeds meer dat mensen minder scherp zijn op preventieve maatregelen. Er wordt meer gereisd, werkgevers vragen medewerkers in plaats van thuis te werken weer op het werk te komen. Ook de discipline van veel mensen loopt terug. Daarom blijft het belangrijk om te blijven benadrukken om de algemene adviezen in acht te nemen, zoals handen wassen, afstand houden, thuis blijven bij klachten en laten testen.

Wij hebben diverse praktische adviezen om met deze punten aan de slag te gaan, zoals hoe dit alles te agenderen voor het overleg met de bestuurder. Wil je er meer van weten om er werk van te maken? Vraag de adviseurs van ZPM om advies!


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk