Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden? – tips voor de OR

Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden wordt steeds meer een trend. Nog niet in de vorm van volledige cao’s; wel steeds meer maatwerkregelingen als onderdeel van arbeidsvoorwaarden of sociale plannen. Hoe dan ook, vroeg of laat moet de OR aan de bak.

Bedrijven onderhandelen meer en meer met de ondernemingsraad over arbeidsvoorwaarden, in plaats van met vakbonden. Dat vergt wat van een OR! Alleen een mening of standpunt is niet toereikend. Kennis van arbeidsvoorwaarden is nodig, inzicht in onderhandelstrategieën, vaardigheden op het vlak van onderhandelingen en slim en strategisch kunnen communiceren. En dikwijls een portie lef. Omdat dit een complexe uitdaging is voor de OR maken zij gebruik van externe experts voor advies en ondersteuning.

De adviseurs van Zuidema Personeelsmanagement & Medezeggenschap geven enkele belangrijke tips uit hun praktijk:

  1. Doe het niet alleen – werk met klankbordgroepen

Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden doe je niet alleen en in stilte. Betrek in verschillende fases de collega’s, niet alleen achteraf! Werk met klankbordgroepen uit verschillende delen van de organisatie. Verzamel input, maar test ook het draagvlak voor verschillende ideeën. Zo schep je een krachtenveld en win je aan invloed, nog voordat de onderhandelgesprekken beginnen.

2. Conceptakkoord als strategische tussenstap

Voorafgaand aan een definitieve deal leg je het conceptakkoord voor aan de achterban. Je krijgt meer draagvlak, maar ook meer zeggingskracht richting bestuurder!

3. Projectmanagement

Het onderhandelen en afstemmen vergt veel projectregie. Schakel eventueel iemand van buiten de OR in hiervoor, bijvoorbeeld een collega met ervaring daarmee. Of anders de externe adviseur.

4. Zeggingskracht en ‘keurmerk’

Heel wat OR-leden zullen dit herkennen: een externe expert geeft meer zeggingskracht. Niet alleen door deskundigheid, alleen al diens betrokkenheid en aanwezigheid heeft invloed.

5. Vermijden van valkuilen en de relatie heel houden

Soms moet de externe onderhandelaar of delegatieleider helpen om zakelijk en stevig te communiceren. Want niet iedereen bereikt zijn doel én houdt de relatie heel tijdens onderhandelingen met de eigen bestuurder. Een goede externe deskundige begeleidt hierbij.

6. Onderhandelen over onderhandelproces

Voorkom de blooper van meteen het inhoudelijke gesprek aangaan. Doe daarom als geoefende onderhandelaars: denk eerst na en onderhandel over het onderhandelproces. Maak afspraken daarover en sluit convenanten hoe met elkaar om te gaan. Ook over de communicatie.

7. De OR profileert zich, interesse bij de achterban  

Communicatie met klankbordgroepen en achterban veel meer informatie dan alleen over de arbeidsvoorwaardenregeling zelf. Als ‘bijvangst’ komen er allerlei zaken naar voren die de OR bij zijn signalerende rol kan gebruiken. De OR profileert zich en collega’s krijgen interesse in de OR.

8. Ook al lijkt het eng, het kan!

Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden is echt een stevige uitdaging is voor de ondernemingsraad. Maar met hulp en goede begeleiding valt er heel wat te winnen!  

Dit artikel is gebaseerd op een eerdere publicatie in OR-magazine en als online artikel op OR-net

Zoek je hulp of advies bij onderhandelen over arbeidsvoorwaarden? Zuidema Personeelsmanagement en Medezeggenschap heeft veel ervaring! Neem contact met ons op en vraag om advies!


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk