Monitoren van thuiswerk – wat vindt de OR daarvan?

Werkgevers maken toenemend gebruik van monitoringsoftware. Zeker sinds door de Corona-crisis thuiswerken een grote vlucht heeft genomen. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld zicht houden op wat werknemers doen. Hoe ver kan dit controleren gaan? Er zijn grenzen! En de OR speelt een rol: zonder instemming kan die monitoringsoftware niet zonder meer geïnstalleerd worden. Wat doet jouw OR?

Thuiswerken leidt tot uitdagingen, ook voor werkgevers. Ik schreef er al eerder diverse artikelen over – zie https://zuidemapm.nl/nieuws/

Dit artikel gaat echter niet over gezondheid, maar over controle. Diverse werkgevers hebben behoefte hun werknemers te controleren. Vaak met als argument dat de werkprocessen dan beter te monitoren zijn, of dat vertrouwelijkheid van het werk vraagt om controle van personeel. Toch is het ook regelmatig vanuit wantrouwen: heeft de medewerker wel de aandacht bij het werk?

Privacy

Speciale software wordt hierbij gebruikt: zogeheten tracking- of monitorsoftware. Soms is het niet veel meer dan een digitale prikklok: inlogtijden worden geregistreerd. Maar het kan verder gaan, tot en met realtime meekijken op het scherm van de werknemer. Dat grijpt natuurlijk in op de privacy.

Spelregels  

Het gebruik van tracking- of monitorsoftware is niet per definitie verboden. Wel zijn er spelregels. De voorschriften van de privacywetgeving komen om de hoek kijken wanneer werkgevers werknemers willen controleren.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) zeggen het volgende: ten eerste moet de werkgever een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben voor het monitoren van medewerkers en het gebruik van tracking- of monitorsoftware. De werkgever moet aantonen dat dit belang zwaarder weegt dan het privacybelang van de werknemer.

Ten tweede: de controle en het gebruik van de software moet noodzakelijk zijn. Ofwel: het mag niet als je het doel op een andere wijze kan bereiken, die minder ingrijpend is.

Ten derde: de medewerkers moeten adequaat geïnformeerd worden over de controle en het gebruik van de software. En adequaat wil zeggen: ze moeten actief op de hoogte gesteld worden.

Instemmingsrecht OR

Er is nog een andere voorwaarde: de OR moet hebben ingestemd met de regeling voor de controle en het gebruik van de software. Zonder die instemming is het gebruik niet toegestaan.

Waar let je dan op? Het instemmingsrecht geeft de OR de mogelijkheid om in gesprek te gaan over wanneer en hoe er controle plaatsvindt. Ook moet bekend zijn welke software gebruikt wordt en welke spelregels de werkgever hanteert. Zijn er ook sanctiemogelijkheden? En welke dan?

Niet zomaar een wassen neus

Er is dus een ontzettend belangrijke rol weggelegd voor de OR. Je hoeft niet overal mee akkoord te gaan, want niet alles is even redelijk of noodzakelijk. De OR kan de nietigheid inroepen wanneer de werkgever verzuimt om in te stemmen met het gebruik van de software. Of wanneer de manier van controleren te ver gaat en op zwaarwegende bezwaren stuit. Als OR ga je eerst in overleg met de bestuurder, maar uiteindelijk kan je zelfs de rechter verzoeken het gebruik te verbieden. Hoe dat precies in zijn werk gaat laten we hier buiten beschouwing: eerst maar eens zorgen dat je inhoudelijk invloed uitoefent. Maar als het nodig mocht zijn, rest je soms niet veel meer dan de formele bezwaarprocedure.

Thuiswerken is niet overal vanzelfsprekend. Verschillende belangen strijden om voorrang. Niet alleen de werkgever, maar ook de collega’s kijken over de schouders van de OR mee. De belangen worden nog groter wanneer privacy in het geding is. Wij hebben veel ervaring en mogelijkheden om jouw OR te begeleiden! Neem contact met ons op en vraag onze adviseurs om advies!

#ondernemingsraad #OR #thuiswerk #privacy #instemmingsrecht


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk