Hoe absoluut is het ontslagverbod van OR-leden?

Herken je dit? Vragen over de (on)mogelijkheid om leden van de ondernemingsraad te ontslaan? Er zijn veel misverstanden over! De bescherming is niet oneindig, maar wel heel stevig. Een werkgever moet met een forse bewijslast aankomen om een lid van de OR te mogen ontslaan.


De bescherming is niet oneindig, maar wel heel stevig


Via UWV of kantonrechter?

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil opzeggen, heeft hij toestemming nodig van het UWV (artikel 6:671a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek). De werkgever kan ook voor een andere route kiezen: ontbinding door de kantonrechter (artikel 6:671b BW). Maar welke route de werkgever ook kiest, wanneer het gaat om een werknemer die lid is van de OR (of een commissie van de OR), dan geldt een opzegverbod.

Uitzondering: alleen bij beëindiging alle werkzaamheden

Alléén wanneer de werkzaamheden van de hele onderneming beëindigd worden geldt dit opzegverbod niet (artikel 670a lid 2 en onder d BW). In alle andere gevallen (denk bijvoorbeeld aan ‘afschaling’, inkrimping, reorganisatie, gedeeltelijke sluiting) geldt dus een absoluut opzegverbod.

Toch een mogelijkheid

Toch is ontbinding door de kantonrechter nog een mogelijkheid. De werkgever zal dan aannemelijk moeten maken dat de beoogde ontbinding geen verband houdt met het OR-lidmaatschap. Dat vergt niet alleen een goed verhaal, maar zeker ook een goed dossier. Pas wanneer de onderbouwing overtuigend is kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden.

Conclusie

OR-leden hebben geen absolute baangarantie en ontslagbescherming. Maar als (een deel van) de organisatie blijft voortbestaan, moet de werkgever zich extra inspannen om een OR-lid te kunnen ontslaan. Wanneer de werknemer een goed onderbouwd verweer voert, zal de kantonrechter een inhoudelijke afweging maken, die alleen bij zwaarwegende belangen in het voordeel van de werkgever uitpakt.

Dit is maar één aspect van de aandachtspunten voor de OR bij een reorganisatie.

Neem contact met ons op en vraag onze adviseurs om advies!


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk