Nieuw in de OR? Ga voor een vliegende start!

Daar sta je dan. Je bent als nieuw lid toegetreden tot de OR. Welkom! Alleen: wat moet je doen? hoe moet je het aanpakken? Medezeggenschap blijkt toch een vak (of rol) apart waarvoor je het een en ander van af moet weten om het beter te doorgronden.

Voor echt inwerken is vaak geen tijd, want na vergaderingen gaan je collega OR-leden weer verder met hun reguliere werk. Daarom organiseert Zuidema Medezeggenschap voor nieuwkomers zeven keer per jaar de compacte eendaagse training Nieuw in de OR. Wat kun je in de training verwachten?

Diverse achtergronden

Tijdens onze recente trainingen vertegenwoordigden de deelnemers diverse branches: van de zorgsector tot het bankwezen, van verzekeringsmaatschappijen tot technische dienstverlening, van IT-dienstverleners tot industrie. Een gevarieerd gezelschap dus, met één ding gemeen: ze willen invloed uitoefenen via de OR.

De training

Medezeggenschap blijkt toch een vak apart. Je moet wel het een en ander weten om het spel beter te doorgronden. Je moet de spelregels (h)erkennen en snappen waarom die er zijn. Je zal inzicht moeten krijgen hoe en wanneer je die spelregels het best kunt hanteren. Daar gaat de compacte eendaagse training Nieuw in de OR over.

Je krijgt alle relevante informatie aangereikt die nodig is: een korte introductie over nut en noodzaak van een OR. Je krijgt inzicht in de plek en het krachtenveld van een organisatie van waaruit de OR probeert zijn rol te vervullen. We staan uitgebreid stil bij het instrumentarium dat een OR beschikbaar staat om invulling te geven aan die rol en taken. Dat ontlenen we aan de rechten en plichten van de OR, zoals die zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden.

Kennis en inzicht is nodig, maar hoe pas je die toe in de praktijk? Daarom besteden we ook aandacht aan de ‘hoe’ vraag. Want dat vertelt de Wet op de ondernemingsraden niet. Omdat invloed uitoefenen op besluitvormingsprocessen onze core business is helpen wij je graag daarbij!

Inschrijven?

Voor meer informatie en aanmelden: klik hier 

Mail ons
Bel me terug
Bel (033) 434 58 00

neem gerust contact met ons op