Training verzuimmanagement en verzuimgesprekken voeren

Zieke of verzuimende medewerkers vergen je aandacht. Denk je wel eens hoe om te gaan met de diverse spelregels en spelers waar je mee te maken hebt? Of zoek je praktische handvatten om effectiever verzuim – en re-integratiegesprekken te voeren?

Verzuim is soms een teer of moeilijk grijpbaar onderwerp. Toch heeft iedereen er last van: jij, de organisatie, de collega’s, en niet in de laatste plaats de betrokkene zelf. Hoe mooi zou het zijn hier meer grip op te krijgen!

Programma

Het programma is erop gericht om zowel naar verzuimmanagement als proces te kijken als effectief verzuimgesprekken te leren voeren. Bij verzuimmanagement gaat het ook om inzicht in verzuim(gedrag) en het beïnvloeden daarvan; bij verzuimgesprekken voeren gaat het om de kunst van het adequaat voeren daarvan. Wij kiezen hierbij voor de benadering ‘hard op de inhoud, zacht op de relatie’.

Op een praktische manier gaan we in op het focussen op oplossingen i.p.v. beperkingen, ook bij het omgaan met fysieke en psychosociale klachten. Natuurlijk sluiten we de ogen niet voor grijs en zwart verzuim, mede aan de hand van de stelling ‘Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze’.

Hierbij is ook veel aandacht voor (het ontwikkelen van) de benodigde communicatieve en managementvaardigheden.

Dit komt in het programma aan de orde:

 • Verzuimmanagement als onderdeel van de bedrijfsvoering
 • Wit, grijs en zwartverzuim
 • Wet- en regelgeving, incl. rol van UWV en arbodienst, re-integratie, loondoorbetaling en uitkeringen, privacy, WIA
 • Preventie
 • Afstemming met HR/P&O en de arbodienst
 • Noodzakelijke voorbereidingen
 • Vaardigheden m.b.t ‘hard op de inhoud, zacht op de relatie’: aandacht tijdens ziekte én aansturen op werkhervatting
 • Aandacht voor de beleving van een verzuimgesprek, omgaan met reacties daarop
 • Oefeningen en rollenspellen, deels met behulp van een trainingsacteur.

Werkwijze

Ter voorbereiding krijg je voorafgaande aan de training relevante literatuur toegestuurd. Je bereidt een verzuimgesprek voor dat je met één van jouw medewerkers binnenkort zal voeren. Het praktijkgehalte van de training is hierdoor meteen heel hoog.

Je krijgt diverse korte inleidingen en gaat aan de slag met veel oefeningen. Ervarend leren is belangrijk: van jou en de andere deelnemers verwachten wij een actieve inbreng. ’s Middags werk je ook met hulp van een trainingsacteur, die op een plezierige manier praktische feedback geeft. En natuurlijk leer je veel van andere deelnemers!

Resultaat

 • Samenhang met beleid en regelgeving
  Je weet hoe je om moet gaan met regels: wetgeving en bedrijfsbeleid.
 • Preventie en terugdringen van verzuim
  Je leert hoe jij en de organisatie verzuim kunnen voorkomen en hoe je verzuim terug kan dringen
 • Aandacht voor wit, grijs en zwart verzuim
  Je leert een onderscheid maken tussen wit, grijs en zwart verzuim.
 • Gestructureerd voeren van verzuimgesprekken
  Je weet wat er nodig is om een verzuimgesprek gestructureerd te voeren en kunt dat toepassen.
 • Vaardig in gespreksvoering
  Je leert diverse technieken toe te passen bij ‘gewone’ en lastige gesprekken.
 • Van een lastige opgave naar onderdeel van je gereedschap
  Je merkt dat je grip krijgt op ziekteverzuim. Het blijft uitdagend maar je kunt het hanteren.

 Voor wie?

Je bent leidinggevende en bent op zoek naar een praktijkgerichte training. Je zoekt zowel handvatten als diepgang in het voeren van deze gesprekken. Aan de ene kant wil je grip op het proces en aan de andere kant zoek je handvatten om de gesprekken effectief te voeren.

Informatie

Wil je meer informatie en/of direct aanmelden? Neem dan contact met ons op via 033-434 58 00 of info@zuidemapm.nl

Mail ons
Bel me terug
Bel (033) 434 58 00

neem gerust contact met ons op