Teamtraining werk maken van werkplezier – Jeugdzorg

‘Van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan’, zo heette het vroeger. Maar wanneer het werk en de persoon eronder gaat leiden kom je niet verder met zo’n dooddoener. Wat kun je doen als OR om weer ruimte te krijgen voor cliënten, professionele ontwikkeling, plezierig werken? Hoe kun je bereiken dat de werkdruk afneemt, en dat er meer werkplezier komt?

Inleiding

Werkgevers en vakbonden hebben vastgesteld dat er maatregelen genomen moeten worden om werkdruk aan te pakken. Dit is in het belang van iedereen: jeugdigen, gezinnen, medewerkers en werkgevers. Het is een complex vraagstuk, maar toch moeten organisaties samen met de OR voor 1 mei 2018 beleid gaan maken en een eigen set aan normen en afspraken gaan vaststellen. Dat biedt ruimte voor de OR! Maar hoe doe je dat nou? Het probleem bestaat niet voor niets en er zijn geen bergen geld beschikbaar.

De training is bedoeld voor die OR of PVT, die zich wil beraden op dit thema. Aan de orde komen niet alleen inhoudelijke punten rondom werkdruk, maar ook strategieën en tactieken om als OR je doel te bereiken. Tijdens de training werk je ook aan het bereiken van gezamenlijkheid als OR-team: een breed gedragen visie en een samen optrekkend team!

Programma

De hoofdlijnen van het 2-daagse programma zijn de volgende:

  • Via een kennismakingsspel tegelijk een algemene oriëntatie op het thema;
  • Vaststellen van de huidige situatie in jouw organisatie (stand van zaken ziekteverzuim, huidig beleid, intentie van werkgever en management);
  • Via diverse opdrachten formuleren van OR-visie op het thema;
  • Betrekken van de achterban;
  • In workshopvorm verkennen van ‘tools’ en voorbeelden van normen en afspraken elders in het land;
  • Onderhandelstrategieën en –tactieken, afgestemd op de gesprekspartners van je organisatie;
  • Werken aan het bereiken van gezamenlijkheid als OR-team.

Juist omdat je dit programma met jouw eigen OR volgt kunnen we accenten leggen in het programma en maatwerk bieden. Wil je meer of minder dagen? Aansluitend of juist niet? Een thema toevoegen of aanpassen? Een of meer gasten uitnodigen? Het kan! Wij stellen het uiteindelijke programma samen met jouw OR op.

Resultaat

Wat levert dit programma je op?

  • Een praktische visie op het realiseren van beleid, normen en afspraken;
  • Aanknopingspunten om besprekingen en onderhandelingen effectief te gaan voeren;
  • Gezamenlijkheid en werkplezier als OR-team.

Voor wie?

Je bent (lid van een) OR of PVT in de jeugdzorg. Je wilt met elkaar aan de slag om je grondig te buigen over het thema ‘van werkdruk naar werkplezier’ en hebt behoefte aan praktische tools om aan de slag te kunnen. Je wilt met je OR/PVT-team gezamenlijkheid bereiken in hoe je dat gaat doen met elkaar.

Planning, informatie en prijs

Dit programma kan op maat voor jouw OR/PVT gepland worden. Voorafgaand aan de training voert een van onze adviseurs/trainers een intakegesprek. Hierna maken wij een offerte en programmavoorstel voor jullie op. Goed om te weten: de netto bedragen worden tot mogelijk 50% lager door een bijdrage van OAJ FCB.

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via 033-434 58 00 of info@zuidemapm.nl

Invloed uitoefenen via medezeggenschap is onze corebusiness.

Mail ons
Bel me terug
Bel (033) 434 58 00

neem gerust contact met ons op