Medezeggenschap


Medezeggenschap draait wat ons betreft niet primair om de wettelijke kaders, maar om een actieve rol van de OR binnen de organisatie. Natuurlijk op basis van die kaders, maar dan vooral om wat je als directie en medewerkers met elkaar wilt met medezeggenschap.

Zuidema personeelsmanagement en medezeggenschap begeleidt en traint zowel ondernemingsraden en haar leden, als directie en HR medewerkers. Kijk hoe wij dit doen en wat onze visie is!


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk

Heb je vragen?

Neem direct contact op met Ons via
(033) 434 58 00

Ontvang interessante blogs in je mailbox!

Een nieuwsbrief met de laatste ins- en outs over medezeggenschap, besluitvorming en personeelsmanagement. Blijf up to date.