Maak gebruik van je recht op informatie (en onderbouw dit goed)

Als ondernemingsraad heb je recht op informatie, wanneer je dat nodig vindt. Maar wat te doen wanneer de bestuurder dat betwist? Wanneer is informatie ‘redelijkerwijs noodzakelijk’? Wat als de onderbouwing van de OR waarom die informatie redelijkerwijs nodig is ter discussie wordt gesteld?

WOR-artikel 31

In het algemeen moet de OR, wanneer deze op basis van WOR-artikel 31 informatie vraagt, onderbouwen waarom die informatie noodzakelijk is. Sommige bestuurders gaan die discussie niet aan, andere geven niet zonder meer nadere informatie. Bijvoorbeeld wanneer die informatie gevoelig is: binnen het bedrijf, in verband met concurrentie, politiek gezien, etc. Een goede onderbouwing gaat verder dan verwijzen naar artikel 31. Geef goede en geldige argumenten waarom die informatie voor jullie als OR noodzakelijk is.

Informatierecht bij het adviestraject

Wanneer het gaat om een adviestraject gelden er andere regels. Want dan is het aan de ondernemingsraad zelf om te beoordelen welke informatie de OR nodig heeft. Dat heeft de Ondernemingskamer diverse malen geoordeeld. Wanneer de OR bepaalde informatie noodzakelijk vindt om te kunnen adviseren bij een bepaalde adviesaanvraag, is dat leidend. Dat gaat dus verder dan de maatstaf van artikel 31 WOR.

Is de informatie beschikbaar?

Soms geeft een bestuurder aan over bepaalde informatie niet te beschikken. Bijvoorbeeld omdat alleen anderen (concernleiding, buitenlandse moederorganisatie, e.d.) die informatie kunnen verschaffen. Of omdat die anderen bezwaar hebben tegen het delen van die informatie. De Ondernemingskamer heeft ook uitspraken gedaan over dergelijke gevallen: de bestuurder mag zich niet verschuilen achter de concernleiding. De bestuurder is juist bij uitstek degene die in staat mag worden geacht om bij die leiding informatie te vergaren. Dus ook de informatie die de OR nodig heeft om een adviesaanvraag te beoordelen.

Is het goed om dit te weten, maar krijg je het als OR toch niet voor elkaar om de gewenste informatie boven tafel te krijgen? Schakel ons in voor advies en begeleiding!

 

Mail ons
Bel me terug
Bel (033) 434 58 00

neem gerust contact met ons op