Kennismaken met Zuidema Personeelsmanagement & Medezeggenschap op beurs OR Live

Zuidema Personeelsmanagement en Medezeggenschap is uniek: wij zijn experts in besluitvorming: hoe hoort het, hoe kan het beter en hoe wérkt het. Wij helpen je écht invloedrijk te zijn; bieden kennis en vaardigheden om krachtenvelden te hanteren en te bespelen. Met oog voor verschillende belangen en gevoel voor de praktijk.

We zijn ook expert voor directie, HR én OR op het gebied van functiewaardering, beloning en competentieontwikkeling. Wij spreken de taal van alle betrokkenen en helpen resultaten te boeken.

Op 9 oktober 2019 heb je tijdens de OR Live expo in Den Haag met ons kennis kunnen maken. Wij verzorgden dit jaar 3 inspirerende workshops:

  • Beïnvloed je bestuurder/ Invloed op besluitvorming – De kunst van framen door de OR;
  • Meer invloed op Arbobeleid – De OR als beïnvloeder van beleid;
  • Grip op beloningsbeleid – AVR in de praktijk van de OR.

Deze workshops zijn slechts een greep uit ons uitgebreide aanbod. Wil je meer informatie over wat wij voor jou en jouw organisatie kunnen betekenen? Mail ons via info@zuidemapm.nl of bel 033 434 58 00 ons om te bespreken wat wij kunnen betekenen.

Wellicht heb je niet al onze workshops kunnen bezoeken; daarom hieronder alle drie in het kort op een rij.

Beïnvloed je bestuurder/ Invloed op besluitvorming – De kunst van framen door de OR

‘Framing’ is overal. Niet alleen in de politiek en publieke opinie; overal in de communicatie tussen mensen. Positief ingezette framing is een krachtige overtuigingstechniek. Met frames en beelden kun je discussies inkaderen.

In deze workshop draait het om hoe bestuurders dat doen, maar ook wat je zelf kunt doen als OR. Je maakt kennis met essentiële vaardigheden, zoals associaties oproepen bij je publiek, het beeld in de discussie bepalen, beeldbepalende frames en het gebruik van metaforen. Je ervaart hoe je kunt leren omgaan met het framen door de bestuurder, o.a. door assertief consistent te zijn met gebruik van de kunst van het herhalen.

Hoe mooi zou het zijn als je met de OR door gerichte communicatie meer invloed uit kan oefenen? Een positief draagvlak creëren met eigen framing en debatvaardigheden: niet om discussies te ‘winnen’, maar beelden in jouw voordeel te kantelen. Zie ook https://zuidemapm.nl/de-kunst-van-framing-en-hoe-je-dit-als-or-kunt-toepassen/

Meer invloed op Arbobeleid – De OR als beïnvloeder van beleid  

Je zoekt je weg in een woud van regels en voorschriften. Soms ervaar je dat collega’s het thema Arbo lastig vinden, maar valt er niet meer uit de RI&E te halen? Hoe kun je meer en effectiever werk maken van arbobeleid?

Deze workshop geeft je een frisse blik op Arbo, die verder gaat dan letten op regels: hoe kan de OR een actieve rol vervullen bij arbobeleid? Met praktijkvoorbeelden van mogelijkheden: van invloed op de grote lijnen van het beleid tot en met de RI&E en het Plan van Aanpak. En verschillende do’s & don’ts  bij diverse overleggen, zoals met commissies, preventiemedewerker, bedrijfsarts en arbodienst.

Je krijgt zicht op hoe de OR actief betrokken kan zijn bij arbobeleid. Zodat ‘arbo’ om meer dan regels gaat: serieus werk maken van preventie en een gezond werkklimaat. Zie ook  https://zuidemapm.nl/hogere-boetes-voor-het-ontbreken-van-een-rie-or-grijp-je-kans/

Grip op beloningsbeleid – AVR in de praktijk van de OR

Arbeidsvoorwaardenregelingen (AVR) komen steeds vaker op het bordje van de OR. Wat moet je daarmee, als je niet op een CAO of vakbond kunt terugvallen?

Ir. Jeroen de Waal, specialist functiewaardering en beloningsverhoudingen, adviseert op dagelijkse basis directie en HR. Daarnaast brengt hij zijn expertise regelmatig in bij ondernemingsraden die te maken met regelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Deze workshop draait om de belangrijkste aspecten: de top 5 do’s en don’ts voor de OR bij functiewaardering.  Zie ook: https://zuidemapm.nl/nieuwe-functiewaarderingssystemen-wat-is-de-rol-van-de-or/

Mail ons
Bel me terug
Bel (033) 434 58 00

neem gerust contact met ons op