Is functiewaardering sexy?

P&O-ers kiezen vaak voor het personeelswerk om iets voor mensen in organisaties te doen. Een groot deel van het werk is praktisch van aard en direct voelbaar voor de managers en de medewerkers waar ze voor in de weer zijn. Salarisafhandeling, toepassing van de arbeidsvoorwaarden of CAO, opleidingen, trainingen, selectiegesprekken, beoordelingsgesprekken, ziekteverzuim en reintegratie, dat zijn zaken waar direct aandacht voor is. Functiewaardering kijkt meer naar de stoelen dan naar de mensen. Het is daarom niet zo sexy voor P&O-ers. Functiewaardering is een strategisch instrument dat, eenmaal ingevoerd, staat als een huis. Dat huis moet even gastvrij zijn voor alle werknemers, zonder onderscheid tussen man en vrouw of welk verschil ook tussen mensen. In 1994 is dat in de Wet gelijke behandeling vastgelegd.

Het ministerie van SZW wilde deze functiewaardering evalueren en bood alle houders van een functiewaarderingssysteem een instrument aan om de sekseneutraliteit te meten. Wij gingen er ook mee aan de slag. De al eerder vastgestelde waarderingen van dergelijke functies moesten met een statistische methode worden getoetst op sekseneutraliteit. De methodiek gaat uit van het vaststellen van minstens tien typische vrouwenfuncties en tien typische mannenfuncties, wat een hele toer blijkt te zijn in deze tijd van emancipatie. Een vrouwenfunctie is een functie die voor meer dan 65 procent door vrouwen wordt uitgeoefend en in een mannenfunctie werkt minstens 85 procent mannen. Het lijstje bevat een handjevol van deze functies, in respectievelijk de verzorgende sfeer en de technisch krachtuitoefening sfeer. Denk bij vrouwen aan een functie als huishoudelijk medewerkster of afdelingssecretaresse en bij mannen aan vrachtwagenchauffeur of chef werkplaats.

In de referentiefuncties van ons functiewaarderingssysteem konden wij voldoende mannen en vrouwenfuncties vinden. Niet geheel onverwacht is de uitkomst dat zonder toepassing van inconveniënten de mannenfuncties niet anders gewogen worden dan vrouwenfuncties.Chapeau!

Na toepassing van inconveniënten blijkt een deel van de functies onder omstandigheden te worden uitgevoerd die voor een puntentoeslag in aanmerking komt. Daardoor krijgt zo’n functie soms een waardering die een schaal hoger uitkomt. Daarmee kan een onderscheid worden aangetoond tussen mannen en vrouwen in die functies op grond van omstandigheden. Maar aangezien er steeds meer mannen in vrouwenfuncties werken en andersom wordt de algehele sekseneutraliteit steeds verder bereikt. De sekseneutraliteitstoets toont niet het verschil in waardering aan tussen mannen- en vrouwenfuncties, maar tussen de omstandigheden waaronder ze worden uitgeoefend. En die worden door de Arbo-wet weer steeds verder gelijk getrokken. Functiewaardering wordt zo
steeds minder sexy.

Ir. J. de Waal is consultant bij Zuidema Personeelsmanagement BV te Leusden.
Jeroen.de.Waal@Zuidema.nl

Mail ons
Bel me terug
Bel (033) 434 58 00

neem gerust contact met ons op