Hogere boetes voor het ontbreken van een RI&E. OR, grijp je kans!

Werkgevers kunnen sinds kort te maken krijgen met een hogere, directe boete voor het ontbreken van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en/of een Plan van Aanpak. Of je dit nu direct aangrijpt om zaken voor elkaar te krijgen of liever (en effectiever) invloed uit oefent met inhoudelijke voorstellen, nu is hét moment.

Er is een goede reden voor het ministerie van SZW om iets af te willen dwingen: ruim de helft van de werkgevers beschikt niet over (een volgens de Arbowet verplichte) RI&E. En die RI&E met het bijbehorende Plan van Aanpak (PvA) is hét instrument om aan de slag te gaan met bestaande en mogelijke risico’s in de arbeidsomstandigheden. Het verhogen van de boetes voor het ontbreken van een RI&E is onlangs als beleidsregel gepubliceerd in de Staatscourant en al in werking getreden. Heeft jouw organisatie ook nog geen RI&E en/of Plan van Aanpak? Tijd voor de OR om in actie te komen.

Afdwingen als ‘moetje’?

Wat is wijsheid? Moet je gaan zwaaien met documenten en voorschriften die duidelijk maken dat er iets moet? Ons advies is om eerst in gesprek te gaan met elkaar. De ondernemingsraad kan met de directie/bestuurder in gesprek, maar ook met de verantwoordelijke persoon (preventiemedewerker/arbocoördinator/HSE-officer/KAM-functionaris). Maak duidelijk dat het wenselijk is dat er nu iets gebeurt. Dat geldt echt niet alleen voor werkzaamheden met hoge veiligheidsrisico’s of het werken met gevaarlijke stoffen.

In gesprek aan de hand van een arbocatalogus

Het Ministerie van SZW heeft veel informatiemateriaal beschikbaar. Een handig hulpmiddel is de zogeheten arbocatalogus. Daarin beschrijven werkgevers- en werknemersorganisaties gezamenlijke afspraken over de wijze waarop zij (gaan) voldoen aan de doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken. Zo’n doelvoorschrift is een norm in de wet waaraan bedrijven zich moeten houden, bijvoorbeeld het maximale geluidsniveau. Voor alle mogelijke soorten werk zijn er catalogi beschikbaar, van de schoonmaakbranche tot de metaalindustrie, van onderwijs tot ziekenhuiszorg. Als OR of VGWM-/Arbo-commissie van de OR kun je prima aan de hand van zo’n arbocatalogus in gesprek met de beleidsverantwoordelijke persoon.

Stijging arbeidsongevallen met verzuim en psychosociale arbeidsbelasting

De Arbobalans van TNO, een evaluatiemonitor die ook door SZW wordt gebruikt voor beleidsvorming, biedt extra gespreksstof voor de OR. Volgens deze Arbobalans neemt het aantal arbeidsongevallen met verzuim toe; ook gaat een groeiend aantal werkenden gebukt onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het blijkt desondanks dat veel bedrijven de RI&E links laten liggen. Gebruik deze informatie om de directie/bestuurder haar verantwoordelijkheid te laten voelen (en nemen).

Instemmingsrecht ondernemingsraad actief gebruiken

Ook al zijn arbeidsomstandigheden in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van werkgevers, als OR kun je het instemmingsrecht natuurlijk ook actief gebruiken. Je hoeft niet te wachten totdat er een voorstel wordt voorgelegd: maak stel desnoods (dringend) schriftelijk voor dat er een RI&E gedaan wordt. En agendeer het uiteindelijk op de Overlegvergadering.

Rest ons de vraag: hoe (pro)actief wordt jouw OR in het kader van Arbozorg, RI&E en Plan van Aanpak?

Meer lezen?

 

Zuidema Medezeggenschap begeleidt met training en advies bij het invloed uitoefenen op beleid.

Op 9 oktober  verzorgt Walter van der Ploeg tijdens de beurs OR Live de workshop ‘Invloed op arbobeleid’, gericht op de OR als beïnvloeder van beleid.

Mail ons
Bel me terug
Bel (033) 434 58 00

neem gerust contact met ons op