Reorganisatie? Oefen invloed uit op de sociale maatregelen!

De coronacrisis begint bij steeds meer bedrijven merkbaar te worden. Ondernemingsraden worden geconfronteerd met adviestrajecten over reorganisaties. Vaak met ontslagen als gevolg.

In dit kader krijgen wij veel verzoeken om begeleiding. Wat is er mogelijk, ook als de financiële noodzaak duidelijk lijkt?

Bij reorganisaties en inkrimpingen zijn er gevolgen voor zowel de ‘wijkers’ als de blijvers. Ondernemingsraden krijgen als het goed is de plannen ter advies voorgelegd. Meestal is wel helder wat de inkrimping inhoudt, maar hoe de personele gevolgen geregeld is soms onduidelijk of onbevredigend. Het is goed om te weten dat er meer mogelijk is dan een ‘standaard’ sociaal plan. Wij helpen te onderzoeken of er ruimte is voor aanvullende maatregelen en bij het adviseren of onderhandelen hierover. Lees hier ons uitgebreide artikel met meer informatie Reorganisatie? Oefen invloed uit op de sociale maatregelen!


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk

Heb je vragen?

Neem direct contact op met Ons via
(033) 434 58 00

Ontvang interessante blogs in je mailbox!

Een nieuwsbrief met de laatste ins- en outs over medezeggenschap, besluitvorming en personeelsmanagement. Blijf up to date.