Corona maatregelen Zuidema Personeelsmanagement en Medezeggenschap

Het nieuws over het Corona-virus houdt ons allen bezig. Wij volgen de berichtgeving nauwlettend en laten ons adviseren door de overheid en het RIVM.

Door de besluiten van de overheid kunnen onze trainingen tot en met dinsdag 28 april niet doorgaan, zeker niet wanneer deze in een horeca-accommodatie zijn geboekt. Verder nemen ook wij onze verantwoordelijkheid en willen niet het risico lopen het virus op te lopen of onbedoeld verder te verspreiden.

Wat kan er wel? Het is goed mogelijk dat wij u toch goed van dienst kunnen zijn. Hier sommen wij enkele mogelijkheden op:

 • De training kan op een andere locatie worden verzorgd. Helaas mogen wij onze eigen locatie niet aanbieden, maar wellicht biedt uw eigen organisatie een geschikte ruimte, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen:
  • alleen kleine groepen met gezonde deelnemers en gezonde trainers (max. 9 deelnemers + 1 trainer);
  • lunch en diner in kleine groepen op grotere afstand van elkaar, grote restaurants mijdend.;
  • extra reiniging en desinfectie van de gebruikte ruimtes.
 • De training wordt verplaatst naar een later moment. Dat gaan wij in overleg doen met iedere afzonderlijke deelnemer of opdrachtgever die in die periode een training heeft ingepland.
 • Een andere vorm dan trainen is ook goed mogelijk. Met name wanneer u een actueel vraagstuk heeft dat u wilt behandelen. Wij kunnen een adviesopdracht verzorgen, zodat u verder kunt met de materie. Er zijn diverse manieren waarop wij dat kunnen vormgeven:
  • conference calls, bijvoorbeeld via Skype of telefoon;
  • adviesbijeenkomsten, eventueel met een kleinere delegatie,
  • schriftelijk adviezen uitbrengen.
 • Onze lopende adviesopdrachten vinden gewoon doorgang, al zullen de adviseurs veelal van huis uit werken.

Het is duidelijk dat er het nodige gevraagd wordt van uw en onze creativiteit. Uitgangspunt is enerzijds dat de werkzaamheden veilig zijn, binnen de kaders van de overheid, en anderzijds dat u verder moet met de taak die op uw bordje ligt. Wij zijn daar graag bij van dienst.

Met vriendelijke groet,

Het team van Zuidema Personeelsmanagement & Medezeggenschap
033-4345800
info@zuidemapm.nl
www.zuidemapm.nl

Mail ons
Bel me terug
Bel (033) 434 58 00

neem gerust contact met ons op