Op zoek voor helder personeelsmanagement?
Of op zoek naar invloedrijke medezeggenschap?

Wij hebben expertise van twee vakgebieden: personeelsmanagement en medezeggenschap. Vanuit een heldere visie op HRM werken wij aan een goede balans tussen betaalbare arbeidsvoorwaarden en tevreden medewerkers. We begeleiden ondernemingsraden bij het effectief vergroten van hun invloed op de organisatie.

Onze trainers en adviseurs zijn experts in het trainen, adviseren, begeleiden en coachen van verschillende doelgroepen. Zo brengen we op unieke wijze deze vakgebieden samen en profiteren ondernemingsraden, HR en directie van onze expertise.

Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk

Meer weten?

Helder personeels- management

Mensen in dienst? Dat betekent dilemma’s over de functie verhoudingen en de arbeidsvoorwaarden. Functiewaardering is de basis van veel goede belonings-beslissingen.

Vraag ons hoe het werkt

Meer invloed bij medezeggenschap

De kernfunctie van medezeggenschap is volgens ons het uitoefenen van invloed op de besluitvormingsprocessen in een organisatie. Wij begeleiden zowel ondernemingsraad als directie en HR.

Vraag ons hoe het werkt

Effectieve besluiten

50% van de besluiten die worden genomen worden niet goed uitgevoerd. Wij hebben gemerkt dat met een betere besluitvorming veel meer bereikt kan worden. Lees verder om te zien hoe wij u kunnen helpen

Vraag ons hoe we dat voor elkaar krijgen

Het laatste nieuws

Onze mensen

Bert Fundter

Sr. Trainer/Adviseur
“We have worked with Bert as our Works Council trainer for a long time now. We have good experience with his work, his commitment and his flexibility.”

Walter van der Ploeg

Sr. Trainer/Adviseur
“Walter slaagt erin je bewust te maken van (eigen) gedrag en de mogelijkheden die er zijn om dit te beïnvloeden en te veranderen.”

Jeroen de Waal

Directeur/Senior consultant
“Hij denkt goed mee met de organisatie waardoor zijn adviezen en functiewaardering to the point en waardevol zijn voor ons bedrijf.”